Historia Gry

KRÓTKA HISTORIA POLSKIEGO SPORTU

Palant Kiedys

Po zakończeniu II wojny światowej na Śląsku utworzono ligę palantową, w ramach której ujednolicono rozgrywki. W 1957 roku utworzono Polski Związek Piłki Palantowej, który w 1978 przemianowany został na Polski Związek Baseballu i Softballu, co sprawiło, że polski sport o wielowiekowej tradycji zaczął zanikać – na szczęście nie na dobre! Według źródeł ówczesne władze chciały doprowadzić do upadku polskiej tradycji, która poprzez wspólne spotkania i ćwiczenie zdolności fizycznych, wzmacniała swoich obywateli. 

     Istniejący niegdyś Polski Związek Piłki Palantowej ma obecnie swojego następcę. W 2014 roku założono Polskie Stowarzyszenie Palantowe (PSPal). Ma ono na celu m.in. rozpowszechnianie tradycji gry w palantaorganizowanie sportowych rozgrywek oraz promocję palanta nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Wracając do cienia podwórkowych wspomnień z czasów szkolnych, większość z nas kojarzy dawną sportową rywalizację o wdzięcznej nazwie „Palant”. Niewielu jednak wie, że ta tradycyjna polska gra stanowi część kultury i dziedzictwa polskiego. Źródła gry w palanta sięgają w Polsce średniowiecza. Przez stulecia rozwijała się ona nie tylko na ziemiach polskich, stanowiąc ciekawą, ruchową, zespołową formę gry. 

     Palant rozwinął się prawdopodobnie w XVI wieku, za rządów Zygmunta Starego lub Zygmunta Augusta. W krajach zachodnich równolegle powstawały podobne gry, jak baskijska pelota czy francuskie jeu de paume, na bazie których później powstały współczesne dyscypliny, jak tenis czy squash. Według niektórych źródeł, to właśnie Palant mógł mieć istotny wpływ na rozwój amerykańskiego baseballu.  Norman Davies w książce pt. „Boże Igrzysko” stawia tezę, że popularna w Stanach Zjednoczonych gra baseball może pochodzić właśnie od palanta, w którego grali polscy emigranci, którzy mieli go przywieźć do Ameryki już na początku XVII wieku.

SKĄD WŁAŚCIWIE TAKA NAZWA?

Skąd “palant”? i właściwie dlaczego polski sport ma taką niezbyt dobrze kojarzącą się nazwę?

Słowo “palant” wywodzi się od włoskiego słowa la palla i od czasów średniowiecznych oznaczało po prostu piłkę. Dopiero w drugiej połowie XX wieku to słowo nabrało w Polsce dzisiejszego, negatywnego znaczenia.  

Prawdopodobnie nazwa tej gry została spopularyzowana w naszym kraju wraz z włoskimi wpływami w Polsce, w okresie panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Na skutek zdarzeń z lat 60. XX wieku i ich konsekwencji, zaczęto używać tego słowa w negatywnym rozumieniu, a przecież słowo palant oznacza piłkę i mimo nie zawsze dobrze kojarzącej się nazwy chodzi tutaj wyłącznie o sport i dobrą zabawę!

CZY WARTO WRACAĆ DO TRADYCJI?

  Palant, to ciekawa gra sportowa o silnych związkach z polską tożsamością kulturową, dlatego też jesteśmy przekonani, że warto ja kontynuować. Ten zasłużony, polski sport tradycyjny, to źródło dobrej okazji dla promowania w społeczeństwie aktywności fizycznej poprzez dobrą zabawę. Gra w Palanta pozwala kształcić nawyki czynnego wypoczynku oraz stanowi świetne źródło integracji środowisk lokalnych. 

     Jeszcze przed II wojną światową Palant był najpopularniejszym sportem w Polsce, dlatego jesteśmy przekonani, że warto wrócić do tego, co nasze!