Gra-w-palanta

Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

 

Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Palantowe Klub Trójmiasto „PSPal Trójmiasto”

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Palantowego Klub Trójmiasto

niniejszym zawiadamia

o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

14 listopada 2022 roku o godzinie 18.00

w sali konferencyjnej Strefy Inspiracji w Galerii City Meble (I piętro)

przy Al. Grunwaldzkiej 211 w Gdańsku.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1.   Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.
5.    Przedstawienie sprawozdania z działań organizacyjnych i sportowych Stowarzyszenia za rok 2021 i 2022.
6.    Dyskusja i głosowanie nad planami działań Stowarzyszenia w roku 2023.
7.    Głosowanie nad podjęciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia w 2021 i 2022 roku.
8.    Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.
9.    Dyskusja.
10.    Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w zwyczajnym Walnym Zebraniu. W przypadku braku wymaganej statutem ilości Członków w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zwyczajnego Walnego Zebrania na: 14 grudnia 2022 roku na godzinę 18.30 w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.

 

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Palantowego Klub Trójmiasto