Gra-w-palanta

Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

 

Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Palantowe Klub Trójmiasto „PSPal Trójmiasto”

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Palantowego Klub Trójmiasto

niniejszym zawiadamia

o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

04 grudnia 2023 roku o godzinie 19.00

w sali konferencyjnej Strefy Inspiracji w Galerii City Meble (I piętro)

przy Al. Grunwaldzkiej 211 w Gdańsku.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022.
5. Przedstawienie sprawozdania z działań organizacyjnych i sportowych Stowarzyszenia za rok 2022 i 2023.
6. Dyskusja i głosowanie nad planami działań Stowarzyszenia w roku 2024.
7. Głosowanie nad podjęciem decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
8. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.
9. Dyskusja.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.


Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w zwyczajnym Walnym Zebraniu. W przypadku braku wymaganej statutem ilości Członków w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zwyczajnego Walnego Zebrania na: 4 grudnia 2023 roku na godzinę 19.30 w miejscu wskazanym powyżej.

 

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Palantowego Klub Trójmiasto